Package Details: gittify 1.0.0-1

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/gittify.git (read-only)
Package Base: gittify
Description: Customized bash environment, making git folders more friendly.
Upstream URL: https://github.com/momeni/gittify
Licenses: GPL3
Submitter: sbmomeni
Maintainer: sbmomeni
Last Packager: sbmomeni
Votes: 1
Popularity: 0.000000
First Submitted: 2015-06-25 10:50
Last Updated: 2015-06-25 12:50