summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
blob: 91c70f71d7d254017a2890befea4b5160a426f6b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
# Maintainer: GI_Jack <GI_Jack@hackermail.com>

pkgbase="ferrite-core"
pkgname=("otf-${pkgbase}" "ttf-${pkgbase}")
pkgver=2.02
pkgrel=1
pkgdesc="Ferrite Core DX font family by Froyo Tam(Meta-package with TTF and OTF variants)"
arch=('any')
url="https://github.com/froyotam/ferrite-core/"
license=('Custom')
source=("${pkgbase}-${pkgver}.tar.gz::https://github.com/froyotam/ferrite-core/archive/${pkgver}.tar.gz")
sha256sums=('bb7909d1b593fd87bc70fc457aea01e525d58b0f665418b6972a708eb3b34c1d')

package_ttf-ferrite-core() {
 pkgdesc="Ferrite Core DX font family by Froyo Tam(TTF True Type Font)"
 conflicts=("ttf-ferrite-core-git")
 cd "${pkgbase}-${pkgver}"
 install -Dm644 OFL.txt "${pkgdir}/usr/share/licenses/${pkgname}/LICENSE"
 #install -Dm644 fonts/ttf/FerriteCore-Regular.ttf "${pkgdir}/usr/share/fonts/TTF/FerriteCore-Regular.ttf"
 install -Dm644 fonts/ttf/FerriteCoreDX-Regular.ttf "${pkgdir}/usr/share/fonts/TTF/FerriteCoreDX-Regular.ttf"
 install -Dm644 fonts/ttf/FerriteCoreDX-Medium.ttf "${pkgdir}/usr/share/fonts/TTF/FerriteCoreDX-Medium.ttf"
 install -Dm644 fonts/ttf/FerriteCoreDX-Light.ttf "${pkgdir}/usr/share/fonts/TTF/FerriteCoreDX-Light.ttf"
 install -Dm644 fonts/ttf/FerriteCoreDX-Display.ttf "${pkgdir}/usr/share/fonts/TTF/FerriteCoreDX-Display.ttf"
 install -Dm644 fonts/ttf/FerriteCoreDX-Black.ttf "${pkgdir}/usr/share/fonts/TTF/FerriteCoreDX-Black.ttf"
}

package_otf-ferrite-core() {
 pkgdesc="Ferrite Core DX font family by Froyo Tam(OTF Open Type Font)"
 cd "${pkgbase}-${pkgver}"
 install -Dm644 OFL.txt "${pkgdir}/usr/share/licenses/${pkgname}/LICENSE"
 #install -Dm644 fonts/otf/FerriteCore-Regular.otf "${pkgdir}/usr/share/fonts/OTF/FerriteCore-Regular.otf"
 install -Dm644 fonts/otf/FerriteCoreDX-Regular.otf "${pkgdir}/usr/share/fonts/OTF/FerriteCoreDX-Regular.otf"
 install -Dm644 fonts/otf/FerriteCoreDX-Medium.otf "${pkgdir}/usr/share/fonts/OTF/FerriteCoreDX-Medium.otf"
 install -Dm644 fonts/otf/FerriteCoreDX-Light.otf "${pkgdir}/usr/share/fonts/OTF/FerriteCoreDX-Light.otf"
 install -Dm644 fonts/otf/FerriteCoreDX-Display.otf "${pkgdir}/usr/share/fonts/OTF/FerriteCoreDX-Display.otf"
 install -Dm644 fonts/otf/FerriteCoreDX-Black.otf "${pkgdir}/usr/share/fonts/OTF/FerriteCoreDX-Black.otf"
}