summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
blob: cf9ff7e958b4eee4098dfdf3502d52113ed4113e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
# Maintainer: Bennett Piater <bennett at piater dot name>

pkgname=(aursec-git aursec-tui-git)
pkgver=v0.11.r0.15ea0e9
pkgrel=1
pkgdesc='Verify AUR package sources against hashes stored in a blockchain.'
arch=(any)
url="https://github.com/clawoflight/${pkgbase%-git}"
license=('custom:MPL2')

provides=("${pkgname%-git}")
conflicts=("${pkgname%-git}")

depends=(firejail geth vim bc)
makedepends=(pandoc git)
checkdepends=(shellcheck)

source=("git+https://github.com/clawoflight/${pkgname%-git}.git")
sha256sums=('SKIP')
validpgpkeys=('871F10477DB3DDED5FC447B226C7E577EF967808')

pkgver() {
  cd "${pkgname%-git}"
  printf "%s" "$(git describe --long | sed 's/\([^-]*-\)g/r\1/;s/-/./g')"
}

build() {
  cd "${pkgname%-git}/aursec"
  make
  cd "../tui"
  make
}

check() {
  cd "${pkgname%-git}/aursec"
  make -k check
}

package_aursec-git() {
  install=aursec-git.install
  optdepends=("aursec-tui: to manually inspect the blockchain.")

  cd "${pkgname%-git}/aursec"
  make PREFIX="/usr" DESTDIR="$pkgdir/" install
}

package_aursec-tui-git() {
  pkgdesc='Inspect the aursec blockchain'
  depends=(python python-requests python-urwid aursec)
  provides=(aursec-tui)
  conflicts=(aursec-tui)

  echo $PWD
  cd "aursec/tui"
  make PREFIX="/usr" DESTDIR="$pkgdir/" install
}