summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
blob: fa25b1af61408c2f25f0a80da35c7cb910a0eb5a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# Generated by mksrcinfo v8
# Tue Aug  9 12:42:04 UTC 2016
pkgbase = symfony-installer
	pkgdesc = The Symfony installer.
	pkgver = 1.5.8
	pkgrel = 1
	url = https://github.com/symfony/symfony-installer
	arch = any
	license = MIT
	makedepends = php-box
	makedepends = php-composer
	depends = php
	source = https://github.com/symfony/symfony-installer/archive/v1.5.8.tar.gz
	sha256sums = 72d8247530b29494f5db5877d21a65d6c42b386e507ea4089b8a660eb9637d7c

pkgname = symfony-installer