summarylogtreecommitdiffstats
path: root/PKGBUILD
AgeCommit message (Expand)Author
2021-06-12bump correct md5sumkanehekili
2021-06-12updated build infokanehekili
2021-06-12Updated remux5, remove deprecated flagskanehekili
2021-06-11Bumped .srcinfokanehekili
2021-06-11Fixed linkkanehekili
2021-06-11Update to 1.3.2.2kanehekili
2021-06-03Initial commitkanehekili