summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-05-17fix makedepends with python-setuptoolsNebulaNeko
2019-09-01v0.9.0-1NebulaNeko
2018-07-24new maintainer. updated to python3.Radek Podgorny
2016-08-06Bump to v0.8.0Mikkel Oscar Lyderik
2015-11-19Bump to version v0.7.0Mikkel Oscar Lyderik
2015-06-15Initial importMikkel Oscar Lyderik