summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2021-04-06v8.3.22-1archery
2021-03-24v8.3.21-1archery
2021-03-01v8.3.20-1archery
2021-02-10v8.3.19-1archery
2021-01-23v8.3.18-1archery
2021-01-09v8.3.17-1archery
2020-12-24v8.3.16-1archery
2020-12-14v8.3.15-1archery
2020-11-30v8.3.14-1archery
2020-11-16v8.3.13-1archery
2020-11-04v8.3.11-1archery
2020-10-22v8.3.10-1archery
2020-10-07v8.3.9-1archery
2020-09-29v8.3.8-1archery
2020-09-08v8.3.7-1archery
2020-08-24v8.3.6-1archery
2020-08-04v8.3.5-1archery
2020-07-17v8.3.4-1archery
2020-07-02v8.3.3-1archery
2020-06-18v8.3.2-1archery
2020-06-08v8.3.1-1archery
2020-05-28v8.3.0-1archery
2020-05-19v8.1.32-1archery
2020-05-08v8.1.31-1archery
2020-05-01v8.1.30-1archery
2020-04-22v8.1.29-1archery
2020-04-11v8.1.28-1archery
2020-04-04v8.1.27-1archery
2020-03-23v8.1.26-1archery
2020-03-21v8.1.25-1archery
2020-03-04v8.1.24-1archery
2020-02-24v8.1.23-1archery
2020-02-16v8.1.22-1archery
2020-01-23v8.1.21-1archery
2020-01-04v8.1.20-1archery
2019-12-21v8.1.19-1archery
2019-11-30v8.1.17-1archery
2019-11-14v8.1.16-1archery
2019-10-07v8.1.15-1archery
2019-10-03v8.1.14-1archery
2019-09-12improve performance using stable pkgbuild partsarchery
2019-09-02v8.1.13-1archery
2019-08-20v8.1.12-1archery
2019-08-06v8.1.11-1archery
2019-07-20v8.1.10-1archery
2019-07-10Fix .SRCINFOarchery
2019-07-09v8.1.9-1archery
2019-07-09Update to 8.1.9archery
2019-05-04v8.1.5-1Ebrahim Azarisooreh
2019-01-26v8.1.0-1Ebrahim Azarisooreh