summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
27 hoursversion bump rc3mschubert
8 daysversion bump rc2mschubert
12 daysversion bump rc1.post1mschubert
2021-02-09fix checksummschubert
2021-02-08update .SRCINFOmschubert
2021-02-08version bump 0.53.0rc1mschubert
2020-12-02version bump 0.52.0mschubert
2020-09-04version bump 0.51.2mschubert
2020-09-03fix checksummschubert
2020-08-29version bump 0.51.1; llvmlite reqs from setup.py, not requirements.txtmschubert
2020-08-13version bump 0.51.0mschubert
2020-06-26version bump 0.50.1mschubert
2020-06-24relbump for upstream checksum changemschubert
2020-06-11version bump 0.50.0mschubert
2020-05-11version bump 0.49.1mschubert
2020-05-04rebump checksum changemschubert
2020-04-23version bump 0.49.0mschubert
2020-02-03version bump 0.48.0mschubert
2020-01-09version bump 0.47.0mschubert
2019-12-10relbump for checksummschubert
2019-10-11version bump 0.46.0mschubert
2019-08-06version bump 0.45.1mschubert
2019-06-18version bump 0.44.1mschubert
2019-05-31version bump 0.44.0mschubert
2019-05-11version bump 0.43.1mschubert
2019-03-25llvmlite>=0.28mschubert
2019-03-23version bump 0.43.0mschubert
2019-02-04version bump 0.42.1mschubert
2018-12-31version bump 0.42.0mschubert
2018-11-29version bump 0.41.0mschubert
2018-10-16version bump 0.40.1mschubert
2018-09-22version bump 0.40.0mschubert
2018-07-10version bump 0.39.0mschubert
2018-05-22checksum changedmschubert
2018-04-24version bump 0.38.0mschubert
2018-04-05fix .SRCINFOmschubert
2018-03-24version bump 0.37.0mschubert
2017-12-17checksum change, release bumpmschubert
2017-12-09version bump 0.36.1mschubert
2017-09-29version bump 0.35.0mschubert
2017-08-16fix checksummschubert
2017-07-13version bump 0.34.0mschubert
2017-05-11version bump 0.33.0mschubert
2017-04-22version bump 0.32.0mschubert
2017-02-24version bump 0.31.0mschubert
2017-01-20version bump 0.30.1mschubert
2016-12-28version bump 0.30.0mschubert
2016-11-04version bump 0.29.0mschubert
2016-10-03version bump 0.28.1mschubert
2016-08-03version bump 0.27.0mschubert