summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-08-30r286-1Marco Pompili
2020-07-10r273-1Marco Pompili
2020-02-04removed useless src filesMarco Pompili
2020-01-27set git versionMarco Pompili
2020-01-27add ignore fileMarco Pompili
2019-03-18change lnGautham Velchuru
2019-03-18update pkgrelGautham Velchuru
2019-03-18update linkingGautham Velchuru
2019-03-18initial commitGautham Velchuru