summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2020-12-29Update v5.1.8 -> v5.1.9Jordi Pakey-Rodriguez
2020-12-05Update .gitignoreJordi Pakey-Rodriguez
2020-12-05Update v5.1.7 -> v5.1.8Jordi Pakey-Rodriguez
2020-10-23Add gitignoreJordi Pakey-Rodriguez
2020-10-23Update v5.1.5 -> v5.1.7Jordi Pakey-Rodriguez
2020-05-01pkgrel: 1->2Jordi Pakey-Rodriguez
2020-05-01Remove non-conflicting packagesJordi Pakey-Rodriguez
2019-11-29Update v5.1.4 -> v5.1.5Jordi Pakey-Rodriguez
2019-08-16Update v5.1.2 -> v5.1.4Jordi Pakey-Rodriguez
2019-07-13Update v5.1.0 -> v5.1.2Jordi Pakey-Rodriguez
2019-03-19Add to kicad-libraries groupJordi Pakey-Rodriguez
2019-03-19Obfuscate maintainer emailJordi Pakey-Rodriguez
2019-03-19Remove kicad-library-bzr from conflictsJordi Pakey-Rodriguez
2019-03-19Initial commitJordi Pakey-Rodriguez