summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
22 hoursAdded glu dependencyGiuseppe Borzi
12 daysUpdated to 4.6.0Giuseppe Borzi
2020-05-15Uses system annGiuseppe Borzi
2020-05-15Uses system alglib, metis and voro++Giuseppe Borzi
2020-05-15fix for gcc 10Giuseppe Borzi
2020-03-31Updated to 4.5.6Giuseppe Borzi
2020-03-21Updated to 4.5.5Giuseppe Borzi
2020-02-29Updated to 4.5.4Giuseppe Borzi
2020-02-28Directory fixGiuseppe Borzi
2020-02-22Updated to 4.5.3Giuseppe Borzi
2020-01-30Updated to 4.5.2Giuseppe Borzi
2019-12-28Updated to 4.5.1Giuseppe Borzi
2019-12-23Updated to 4.5.0Giuseppe Borzi
2019-12-15Updated for python 3.8Giuseppe Borzi
2019-09-24removed lib64 lineGiuseppe Borzi
2019-07-25Updated to 4.4.1Giuseppe Borzi
2019-07-01Updated to 4.4.0Giuseppe Borzi
2019-05-30Compiles with med 4Giuseppe Borzi
2019-04-19Updated to 4.3.0Giuseppe Borzi
2019-04-04Updated to 4.2.3Giuseppe Borzi
2019-03-13Updated to 4.2.2Giuseppe Borzi
2019-03-08Updated to 4.2.1Giuseppe Borzi
2019-03-06Updated to 4.2.0Giuseppe Borzi
2019-02-15Updated to 4.1.5Giuseppe Borzi
2019-02-03Updated to 4.1.4Giuseppe Borzi
2019-01-24Updated to 4.1.3Giuseppe Borzi
2019-01-23Updated to 4.1.2Giuseppe Borzi
2019-01-21Updated to 4.1.1Giuseppe Borzi
2019-01-13Updated to 4.1.0Giuseppe Borzi
2018-12-09Updated to 4.0.7Giuseppe Borzi
2018-11-26Updated to 4.0.6Giuseppe Borzi
2018-11-19Updated to 4.0.5Giuseppe Borzi
2018-10-20Updated to 4.0.4Giuseppe Borzi
2018-09-07Updated to 4.0.1Giuseppe Borzi
2018-08-24Updated to 4.0.0Giuseppe Borzi
2018-04-11Rebuild with opencascade 7Giuseppe Borzi
2017-11-05Updated to 3.0.6Giuseppe Borzi
2017-09-16Updated to 3.0.5Giuseppe Borzi
2017-07-28Updated to 3.0.4Giuseppe Borzi
2017-07-13Updated to 3.0.3Giuseppe Borzi
2017-05-13Updated to 3.0.2Giuseppe Borzi
2017-04-19Updated to 3.0.1Giuseppe Borzi
2017-04-13Updated to 3.0.0Giuseppe Borzi
2017-01-03Updated to 2.16.0Giuseppe Borzi
2016-12-04Updated to 2.15.0Giuseppe Borzi
2016-11-02Updated to 2.14.1Giuseppe Borzi
2016-11-01Updated to 2.14.1Giuseppe Borzi
2016-10-11Updated to 2.14.0Giuseppe Borzi
2016-08-18Updated to 2.13.2Giuseppe Borzi
2016-07-22Removed petscGiuseppe Borzi