summarylogtreecommitdiffstats
AgeCommit message (Expand)Author
2018-04-14update quotesJonian Guveli
2018-04-14optimize sourceJonian Guveli
2015-12-12new release versionJonian Guveli
2015-12-05optimize codeJonian Guveli
2015-12-04update dependenciesJonian Guveli
2015-11-21new release versionJonian Guveli
2015-10-24small fixJonian Guveli
2015-10-23update desktop fileJonian Guveli
2015-09-22update srcinfoJonian Guveli
2015-09-22update to version 0.2.0Jonian Guveli
2015-08-15Initial importOlibia Tsati