summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
diff options
context:
space:
mode:
authorNissar Chababy2017-01-28 19:06:19 +0100
committerNissar Chababy2017-01-28 19:06:19 +0100
commit6a52918797191530b994d12bbc5cb6e786eabff1 (patch)
treea85923fbcb6023b9060f046a43e5f1792d2d054e /.SRCINFO
parent466a41daea38ad2cad42ef0d1249430493d3a4d6 (diff)
downloadaur-6a52918797191530b994d12bbc5cb6e786eabff1.tar.gz
Update kaku-bin to v1.8.5
Diffstat (limited to '.SRCINFO')
-rw-r--r--.SRCINFO14
1 files changed, 7 insertions, 7 deletions
diff --git a/.SRCINFO b/.SRCINFO
index 9ebe1283d68..a1319b54601 100644
--- a/.SRCINFO
+++ b/.SRCINFO
@@ -1,6 +1,6 @@
pkgbase = kaku-bin
pkgdesc = The next generation music client.
- pkgver = 1.8.0
+ pkgver = 1.8.5
pkgrel = 2
url = http://kaku.rocks
arch = x86_64
@@ -16,17 +16,17 @@ pkgbase = kaku-bin
depends = alsa-lib
optdepends = xdialog: .desktop file installation dialog
optdepends = zenity: .desktop file installation dialog
- optdepends = kdebase-kdialog: .desktop file installation dialog
+ optdepends = kdialog: .desktop file installation dialog
optdepends = libnotify: Desktop notifications
conflicts = kaku
- noextract = Kaku-1.8.0-x86_64.AppImage
+ noextract = Kaku-1.8.5-x86_64.AppImage
options = !strip
source = https://raw.githubusercontent.com/EragonJ/Kaku/master/LICENSE
sha512sums = 354016d1de60b330e50f996dcdf61989091b44b28f096f7cb83f83c006cb2d51ef3da94a49d2ba73b71bc294a206a524d38a6b3c0f5bf1cc3ac6048d57624b04
- source_x86_64 = https://github.com/EragonJ/Kaku/releases/download/1.8.0/Kaku-1.8.0-x86_64.AppImage
- sha512sums_x86_64 = e94f5238306e47f06c4093454da41a36ecf69ed8b1bcee576b8cfa4a2ffeadf0e8be3aa1af528df63700d20567038570454bf91104d8428eb5fd81ae82715bb8
- source_i686 = https://github.com/EragonJ/Kaku/releases/download/1.8.0/Kaku-1.8.0-ia32.AppImage
- sha512sums_i686 = 1a4d5e122d379a5e59ed8eed1b0e249689d58a4453552ddbaa3296945999a2f529ba3dac1721189fb1437b8b109899239a3164e7ab02b4654750a2fdf8dfcfe9
+ source_x86_64 = https://github.com/EragonJ/Kaku/releases/download/1.8.5/Kaku-1.8.5-x86_64.AppImage
+ sha512sums_x86_64 = e9112dd111fcfc4d1edc9bc05f21ea3bca1f90d5759498e64a0fc453fd50fa7803f005c50f01e2b640474e497482068d8297cf020d11ce1293dc98dea80d9206
+ source_i686 = https://github.com/EragonJ/Kaku/releases/download/1.8.5/Kaku-1.8.5-ia32.AppImage
+ sha512sums_i686 = d99a5f2751fd0552e04621eb40067eb90d721a29f7be1c4d037aaff51dafbaa277d92f0e23b9293585498f6f4697f03b8638f27081fd0a34c3472fa4383e5cf0
pkgname = kaku-bin