summarylogtreecommitdiffstats
path: root/.SRCINFO
diff options
context:
space:
mode:
authorNate Levesque2021-06-28 18:09:10 -0400
committerNate Levesque2021-06-28 18:09:10 -0400
commit84c9d873e86407aba726f6a29a591d0621074786 (patch)
tree78597a381cf2a812f29b3a98c40eb83e5358e44d /.SRCINFO
parentb2cc49f4b4214fd4af4e43f20a12a8962076f1aa (diff)
downloadaur-84c9d873e86407aba726f6a29a591d0621074786.tar.gz
2.16.1
Diffstat (limited to '.SRCINFO')
-rw-r--r--.SRCINFO6
1 files changed, 3 insertions, 3 deletions
diff --git a/.SRCINFO b/.SRCINFO
index efcae7cbf60..b2632446de5 100644
--- a/.SRCINFO
+++ b/.SRCINFO
@@ -1,6 +1,6 @@
pkgbase = gscreenshot
pkgdesc = A simple screenshot tool supporting multiple backends
- pkgver = 2.16.0
+ pkgver = 2.16.1
pkgrel = 1
url = https://github.com/thenaterhood/gscreenshot
arch = any
@@ -16,7 +16,7 @@ pkgbase = gscreenshot
depends = slop
optdepends = xclip: command line clipboard support
optdepends = xdg-utils: for opening screenshot files from gscreenshot
- source = https://github.com/thenaterhood/gscreenshot/archive/v2.16.0.tar.gz
- sha256sums = 6c07556dece3005e7fa125b21f2a5b66ce7d3348ac3b044bacebdc2dca1b0fa2
+ source = https://github.com/thenaterhood/gscreenshot/archive/v2.16.1.tar.gz
+ sha256sums = a52695e6566569976b12ca9ccb934043b7a5747c3d3c90c9b79db305592e8bb7
pkgname = gscreenshot