summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-10-271.14.1Alexander Mamzikov
2020-06-29v_1.14.3Alexander Mamzikov
2020-05-081.14.2Alexander Mamzikov
2019-11-051.14.1Alexander Mamzikov
2019-10-07v1.14.0Alexander Mamzikov
2019-09-11fix urlsAlexander Mamzikov
2019-08-271.13.0Alexander Mamzikov
2019-01-10opencv fixAlexander Mamzikov
2019-01-10opencv fixAlexander Mamzikov
2018-06-281.11.0Alexander Mamzikov
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/stereophotoview.git/