summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
5 daysv8.10.1noraj
2020-03-26v8.10.0Alexandre ZANNI
2020-03-05v8.9.1noraj
2020-01-24v8.9.0Alexandre ZANNI
2019-11-09v8.8.0noraj
2019-10-14v8.7.2noraj
2019-10-10v8.7.1Alexandre ZANNI
2019-09-24automatic installAlexandre ZANNI
2019-08-19v8.6.0Alexandre ZANNI
2019-08-07v8.5.2Alexandre ZANNI
[...]
 
Clone
https://aur.archlinux.org/nessus.git/