summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2018-10-27v1.3-2Chanathip Srithanrat
2018-09-25v1.3-1Chanathip Srithanrat
2018-09-24v1.2-2Chanathip Srithanrat
2018-06-27Initial commitChanathip Srithanrat
 
Clone
https://aur.archlinux.org/mcos-mjv-gtk-theme.git/