summarylogtreecommitdiffstats
 
AgeCommit messageAuthor
2020-02-170.95.10Dmitry Kharitonov
2019-12-080.95.9Dmitry Kharitonov
2019-11-18Python 3.8 rebuildDmitry Kharitonov
2019-11-090.95.8Dmitry Kharitonov
2019-07-21Moved python-setupttols to deps from makedepsDmitry Kharitonov
2019-04-290.95.7Dmitry Kharitonov
2019-02-12Initial import; updated the architecturesDmitry Kharitonov
 
Clone
https://aur.archlinux.org/autokey.git/